Archive for July, 2020

Överlåtelsebesiktning – Vad du behöver tänka på och varför det är så viktigt

Written by Hemmafixaren. Posted in Uncategorized

Allt med banken och flytten, och allt verkar vara i sin ordning – i alla fall på ytan. Innan du köper ett nytt hem så vill du se till att det är en frisk bostad, helt enkelt se över vilket skick som bostaden är i och undersöka om det finns några brister som utåt sett inte syns som kan påverka affären. Som köpare har du undersökningsplikt, så redan på första visningen bör du se över det som du kan. Men det finns så klart aspekter som du själv inte kan upptäcka eller känner till – därför rekommenderar vi att låta göra en överlåtelsebesiktning, ta hjälp av ett par andra ögon helt enkelt.

Så går en överlåtelsebesiktning till


En överlåtelsebesiktning – husbesiktning i vardagstal, går till på det sättet att en besiktningsman tar sig an att lära sig allt hen kan om er tilltänkta bostad genom ritningar, bygglov och annan dokumentation. Säljaren av bostaden har upplysningsplikt vilket innebär att denne måste dela med sig av all den information som kan behövas inför en besiktning. Säljaren ska även informera om eventuella renoveringar, gamla skador eller dylikt som kan vara bra för dig som köpare att veta. Sedan sker en så kallad okulär kontroll: en okulär kontroll är när besiktningsmannen gör en grundlig undersökning av bostaden genom att titta, lukta och känner på alla synliga befintliga ytor. Alla ytor av bostaden granskas, både de invändiga och utvändiga. Om ni har önskemål om att granska en specifik yta eller del av bostaden så kan besiktningsmannen göra detta mot en extra kostnad (läs mer om detta hos Hemnet under ”Så går en besiktning till”).  

Varför det är viktigt att göra en besiktning?

Som vi nämnde tidigare så har du som köpare undersökningsplikt, men det finns inga krav på att göra en besiktning. Men genom att låta göra en överlåtelsebesiktning så ser du till att du uppfyller din del av din lagstadgade undersökningsplikt innan ni skriver på köpekontraktet. Vissa fel på en bostad är svåra att upptäcka själv under en visning, och har du otur har mäklaren och säljaren omsorgsfullt försökt dölja ”mindre” skavanker för dig och andra spekulanter. Det är därför extra viktigt att anlita en besiktningsman då denne kan upptäcka fel så som fukt och mögel, som är exempel på brister som är lätta att dölja på en visning. Ett annat exempel som du som köpare kanske inte tänker på är att du köper bostaden i det skicket det är under affären, vilket inkluderar alla hål i väggen som tidigare ägare har gjort. Detta innebär att säljaren inte har någon skyldighet att spackla för hålen vid utflytt. Detta är något som en besiktningsman kan upplysa dig om.
En annan klar fördel med en överlåtelsebesiktning är att detta är ett sätt för dig som köpare att kontrollera att bostaden lever upp till vad säljaren lovat, vilket kan minska en eventuell framtida tvist. Samma exempel med hål i väggen: har du sett till att en grundlig undersökning har gjorts innan köpet så vet du om hur många hål det ska finnas i väggarna, och kan därför upptäcka om nya hål eller andra skador har uppstått efter köpet. På Svensk Fastighetsförmedling kan du läsa mer om hur själva besiktningen går till. Badrum inspekteras vid överlåtelsebesiktning. Fotokälla: CAC Sweden Tak inspekteras Fotokälla: SBR  

5 viktiga saker att tänka på

 1. Gör besiktningen innan du skriver på köpeavtalet
En överlåtelsebesiktning ska alltid göras innan du skriver på köpeavtalet. Varför? Därför att du kan förhandla om priset eller dra dig ur köpet om eventuella brister och skador skulle upptäckas vid husbesiktningen. Om det finns anledning till att besiktningen inte kan göras inom en rimlig tid så ka du begära att en så kallad besiktningsklausul läggs in i kontraktet, som ger dig möjligheten att häva köpet vid upptäckten av fel på bostaden utan att ange något skäl. Dock kan du inte använda besiktningsklausulen för att häva köpet bara för att du ångrat dig eller hittat något bättre då du har lojalitetsplikt mot säljaren.
 1. Anlita en godkänd besiktningsman
Anlita inte vilken besiktningsman som helst, utan var noggrann med att anlita en godkänd besiktningsman, och detta kan oftast mäklaren eller banken tipsa om. Var gärna själv med under besiktningen så att du har stenkoll på bostadens styrkor och svagheter!
 1. Allt ingår inte
Efter besiktningen av bostaden så sammanställs ett besiktningsprotokoll som beskriver skicket på bostaden, eventuella brister och rekommendationer på hur dessa kan åtgärdas. Men, inte allt ingår – bland annat:
 • Kontroll av elinstallationer
 • Kontroll av skorsten, eldstad eller värmepanna
 • Kontroll av ventilation, värme, vatten och sanitet
 • Kontroll av hushållsmaskiner
 • Kontroll av svåråtkomliga eller stängda utrymmen, som vind eller krypgrund utan inspektionslucka
 • Mätning av radon, asbest, vattentillgång eller vattenkvalitet
 • Kontroll av andra icke-synliga delar, till exempel snötäckta tak
Källa
 1. Ingen garanti mot dolda fel
Det heter dolda fel av en anledning: detta är fel som helt enkelt inte var möjliga att upptäcka ens vid en noggrann besiktning. En överlåtelsebesiktning är alltså inte en garanti för dessa, men är däremot ett krav om du vill teckna en försäkring mot dolda fel.
 1. Även säljaren tjänar på en inspektion
Det är inte enbart köparen som tjänar på att låta göra en överlåtelsebesiktning, utan även säljaren tjänar på att göra en sådan. Ett exempel på detta är att en fuktskada upptäcks under besiktningen, som gör att köparen som låtit göra besiktningen inte vill genomföra affären; men eftersom säljaren nu är medveten om denna brist så kan denne göra något åt detta inför nästa potentiella köpare. Vi hoppas att denna text har gjort dig något klokare inför ditt kommande bostadsköp. Drömhuset är bara en inspektion bort!                  
Copyright © All Rights Reserved by doityourself.se