Archive for October, 2021

Dränering runt husgrunden – hur det går till och varför det är viktigt

Written by Hemmafixaren. Posted in Bygga Utomhus

Om du köpt eller rentav bara letat hus någon gång, så har du säkerligen läst i prospektet eller hört någon nämna ordet ’dränering’. Det beror på att det är något väldigt viktigt, som med största sannolikhet någon gång behöver göras om du är villaägare, om det inte redan är gjort. Här kan du läsa om dränering och hur du själv kan gå till väga för att dränera kring ditt hus på bästa sätt.  

Vad är dränering, och varför ska man dränera?

Dränering är viktigt för att skydda huset från fuktskador, dålig lukt och inte minst mögel i din husgrund. Det är inte bara otrevligt, det är också skadligt för hälsan och förstör långsiktigt huset. Dessa skador orsakas av bland annat grundvatten som kommer ifrån jorden, men också av regn och snö. För att förhindra detta så gräver man diken runt hela huset längs husgrunden. Sedan lägger man rör i dikena som i sin tur transporterar bort vattnet från huset till en stenkista, en vattenledning, eller en särskild dräneringsbrunn. Sedan ersätter man den grunden med till exempel grus, då fukt och regnvatten försvinner betydligt snabbare i grus än i lerjord.  

Hur dränerar jag själv?

Om du planerar att dränera på egen hand så krävs det planering och kunskap kring hur man gör detta på bästa sätt. Här kommer en praktisk lista på saker du behöver kolla upp innan du kan påbörja dräneringen!
 • Först och främst behöver du bestämma vart rensbrunnar och vattenledningarna ska vara, för att sedan mäta avstånd så att du vet hur långa rör som behövs.
 • Ibland behövs det byggtillstånd för att gräva och ansluta till ett kommunalt dagvattensystem eller för att bygga en stenkista. Kolla därför med din kommun om du behöver ansöka om ett sådant tillstånd.
 • Det är allra bäst att dränera under de torrare säsongerna på året, förslagsvis på hösten eller tidig vinter. Detta gör man för att minimera skador på trädgården i den mån möjligt.
 • Det kan också vara bra att kolla upp vart andra ledningar är grävda, så att inte eventuella skador uppstår på redan befintliga ledningar som t.ex. för telefon eller el.
 • Om du har en altan eller stenplattor kring husgrunden kommer du även få ta bort dessa tillfälligt för att kunna gräva.
 • Se till att du har allt material som krävs. T.ex. dräneringsrör, rörböjar, rensbrunn, dagvattenbrunn/sandfång, lättbetäckning, fiberduk, dräneringsgrus samt ett material som ska fuktisolera.
 

När det är dags att börja gräva

När du gjort alla förberedelser och det är dags att börja gräva så är steg ett att gräva upp marken cirka en meter ut från och runt husgrunden. Det ska vara så pass djupt att du kommer minst 50 centimeter under grundsulan på huset. Viktigt är också att dräneringsrören ska kunna placeras ca 150 mm under husgrundens nederkant. Det är ett väldigt tungt och slitsamt arbete att gräva. Med fördel hyr man någon som gräver åt en, men man kan också använda en grävmaskin på egen hand för att underlätta arbetet. Det finns mindre modeller som passar bra för detta ändamål. Behöver man så finns det också tillbehör som förser dig med rätt storlek på skopor och fästen till grävmaskinen.   Bildkällor: Swepac narkvibrator från Nordisk Maskin, Kubota minigravare – KX057 Wikimedia Commons     Tyvärr så kommer trädgården att bli delvis förstörd efter ett dräneringsarbete. Där kan markvibratorer som snyggar till marken vara till hjälp, för att på ett smidigt sätt få tillbaka trädgården i ett bra skick igen efter att dräneringen är klar.   Du ska gräva ca 1 meter ut från husgrunden och minst 50 cm under grundsulan. Bildkälla: bolist.se     Att man vill gräva allt på en gång kan kännas lockande, men det är inte att rekommendera. Det beror på att om huset är allt för fritt från stöd så kan huset komma i rörelse. Därför är det smartare att gräva i etapper.  

Efter grävningen

 • När grävningen runt hela huset är klart ska man rengöra grundmuren med stålborste. Använd dock inte vatten, då det tar lång tid för grundmuren att torka. Här är det även dags att inspektera husgrunden och ta bort eventuella redan befintliga dräneringsmaterial.
 • Nästa steg är att leda bort vatten under marknivån och därefter ovan jord. Gör så här:
 1. Lägg ut en geotextilduk i botten på den grävda rännan för att hindra att jord tar sig in.
 2. Lägg sedan ut 3 till 10cm högt dräneringsgrus i botten.
 3. Sedan är det dags att lägga på dräneringsröret. Röret har små hål där vattnet tar sig in och sedan leds bort i väg från huset.
 4. För att skydda husgrunden från fukt använder man antingen en så kallad platonmatta eller isoleringsskivor av olika slag som viks över rännan och fylls på med dräneringsgrus.
 5. När det är dags att leda bort vatten ovan jord så brukar man använda ett lager av grus eller matjord och en täcklist på grunden.
Du kan läsa en mer detaljerad guide med fler bilder på bolist.se eller byggmax.se. Bildkälla försättsblad: VårVilla
Copyright © All Rights Reserved by doityourself.se